Verditaksering

Mobiltelefon med et lite hus og hag med til salgs skilt

Vi utarbeider verditaksering for:  • Private eiendommer
  • Tomter
  • Næringseiendommer
  • eTakst for private
  • LandbrukseiendomVerditakst er en vurdering av markedsverdien på boligen på takstdagen. Låneverdien er en forsiktig vurdering av markedsverdien som gir långiver nødvendig sikkerhet for pant i bolig.


Taksten er kun basert på visuell befaring, men suppleres med enkle målinger av evt. fukt med elektronisk måleinstrument. Verditaksten utføres i henhold til NITO takst til enhver tids gjeldende regler, NS 3451 og NS 3940 (Norsk Standard).


Ved befaring er det en fordel at oppdragsgiver skaffer frem nødvendige dokumentene.


Vi har utført en rekke oppdrag innen verditakst, og har bred erfaring innen faget. Vi utfører oppdrag i Bergen og alle tilhørende kommuner mm.


eTakst er et alternativ til verditaksering, eTakst lages på gj.sn m2-priser i gjeldende område.


TAKSERING AV MINDRE NÆRINGSEIENDOMMER UTFØRES ETTER REGLER FRA NITO TAKST.


I begrepet næringseiendommer er det ikke nødvendigvis størrelsen på selve bygget som er det avgjørende, men hva som finnes av inntekter og utgifter.
I tillegg er antallet av eventuelle leietagere også av betydning. Verdien baseres på eiendommens evne til å generere inntekter, dvs netto leieinntekt kapitalisert med valgt rente.


Vi har utført en rekke oppdrag og har bred erfaring innen taksering av næringseiendommer. Vi utfører oppdrag i Bergen og alle kommuner rundt i Hordaland.


Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.