Byggelånskontroll

Team av ingeniører som ser på tegninger

BANK/LÅNGIVER FORLANGER NORMALT EN BYGGELÅNSKONTROLL I FORBINDELSE MED AT DET YTES ET KORTSIKTIG LÅN I BYGGETIDEN.


Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.


Kontroll av dokumenter i forbindelse med byggelånskontroll


Vi trenger kontraktsdokumenter, tegninger, beskrivelser m.m. Etter hvert som entreprenør sender faktura til deg, videresendes dette til kontroll og attestering, for så å sendes til banken for betaling.


Rune Hestnes Taksering AS er utdannet blant annet som bedriftsøkonom og byggmester, og har bred og lang erfaring fra bransjen. Det skal være trygt å bruke oss! Vi tar på oss oppdrag i Bergen og kommuner rundt i Hordaland.


Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.