Reklamasjonsrapport

Vannlekkasje i vindu

Vi utarbeider reklamasjonsrapporter for:

 

  • Private eiendommer
  • Sameier & Borettslag
  • Næringseiendommer
     

Reklamasjonsrapporten er en tilstandsrapport hvor det foretas en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte eller andre forhold. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon.

 

Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

 

Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.