Tilstandsrapport

Hånd med lupe over lite hus av tre
En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Eier fyller ut egenerklæringsskjema som legges frem ved befaring, eller i forkant av denne. Er rapporten eldre enn 6 måneder, bør denne oppdateres.