Sopp og råte

Soåp og råte i isoleringsmateriale
Ved en skade på din bolig eller eiendom, vil takstmann være en uavhengig tredjepart mellom deg som eier og forsikringsselskap.

Vi jobber svært mye med omfattende skader med sopp og råte.

Ekte hussopp regnes som den mest alvorlige råtesoppen som forkommer i hus, fordi den har en stor utbredelsesevne og gir en kraftig nedbryting, men andre råtesopper og muggvekst kan også gi omfattende skader.

I forbindelse med fukt, vannskader, ektehussopp og råtesoppskader finnes ofte muggsoppvekst, stripete borebille, maur og annet som kan påvirke inneklimaet. Vurdering av inneklima kan derfor være nødvendig dersom bygningen er i bruk, under utbedringen eller dersom utbedringen planlegges.