Bygningskade

Hus med ødelagt tak etter brann

Vi takserer bygningsskader, brannskader, naturskader og utfører skjønn etter Norges Takseringsforbunds regler.

 

Skadetakst

Skadetakst skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted, og gir en detaljert beskrivelse av skadet forhold på eiendommen. Den tar for seg årsak og omfang av skadene, og gir et kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av årsaks sammenhenger.

 

Skjønnsmessig vurdering av omfang, skader, utbedring av skaden m.m. Skader kan være forårsaket av: skadedyr, sopp, soppsporer, brann, fukt, rystelser i grunn, setninger, råte, vann, is, korrosjon m.m.

 

Ofte blir takstmannen brukt til å koordinere utbedringen av skade sammen med pålitelige håndverkere.

 

Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.