Uavhengig kontroll

Sammenlikning av rom under oppussing og ferdig oppusset

Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette gjelder ved søknad om nybygg, eller ombygging av eksisterende bygninger.

 

Reglene om uavhengig kontroll er gitt i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14. Det følger av pbl. § 24-1 at det skal gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et tiltak. Hva som anses som viktige og kritiske områder er nærmere regulert i SAK10 § 14-2 første og annet ledd. I tiltaksklasse 1 er det først og fremst krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. Arbeid på våtrom i eksisterende bygning er søknadspliktig når brannskille brytes. Kravet om kontroll gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

 

Vi hjelper dere med:

 

  • VÆRE ANSVARLIG KONTROLLERENDE FORETAK
  • VITE HVA SOM BØR OG SKAL KONTROLLERES I UTFØRELSESFASEN MHT FUKT/VÅTROM OG TETTHET.

 

Vi tar på oss oppdag som uavhengig kontrollerende i Bergen og alle kommuner rundt i Hordaland.

 

Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.