Bekjemping av skadedyr

Rotte nær skitne tallerker

Som takstmann med stort virke innen skadetaksering og reklamasjonsrapporter, har vi fullført sertifisering som skadedyr bekjemper hos FHI.  Vi er medlem av skadedyrsbransjens paraplyorganisasjon, SkaBra.  I et varierende skadebilde er dette kunnskap som brukes for å identifisere bygningsskader. Det kan være seg og sett ut limfeller for å identifisere og artsbestemme skadedyr ved mikroskopering, dette […]

Sopp og råte

Soåp og råte i isoleringsmateriale

Ved en skade på din bolig eller eiendom, vil takstmann være en uavhengig tredjepart mellom deg som eier og forsikringsselskap. Vi jobber svært mye med omfattende skader med sopp og råte. Ekte hussopp regnes som den mest alvorlige råtesoppen som forkommer i hus, fordi den har en stor utbredelsesevne og gir en kraftig nedbryting, men […]

Vedlikeholdsplaner

bygningsingeniører som ser på tegninger

Vi kan bistå med Vedlikeholdsplaner for: Eneboliger Sameier Borettslag Næringseiendommer Mer informasjon om vedlikeholdsplan hos, Huseierne. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.

Tilstandsrapport

Hånd med lupe over lite hus av tre

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den. Eier fyller ut egenerklæringsskjema som legges frem ved […]

Bygningskade

Hus med ødelagt tak etter brann

Vi takserer bygningsskader, brannskader, naturskader og utfører skjønn etter Norges Takseringsforbunds regler. Skadetakst Skadetakst skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted, og gir en detaljert beskrivelse av skadet forhold på eiendommen. Den tar for seg årsak og omfang av skadene, og gir et kostnadsoverslag for utbedring av skaden. […]

Reklamasjonsrapport

Vannlekkasje i vindu

Vi utarbeider reklamasjonsrapporter for: Private eiendommer Sameier & Borettslag Næringseiendommer  Reklamasjonsrapporten er en tilstandsrapport hvor det foretas en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte eller andre forhold. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i […]

Byggelånskontroll

Team av ingeniører som ser på tegninger

BANK/LÅNGIVER FORLANGER NORMALT EN BYGGELÅNSKONTROLL I FORBINDELSE MED AT DET YTES ET KORTSIKTIG LÅN I BYGGETIDEN. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Kontroll […]

Energimerking

Energimerking

ENERGIMERKING AV BOLIG OG NÆRINGSEIENDOMMER OBLIGATORISK ENERGIMERKING AV BOLIGER OG BYGNINGER Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og […]

Uavhengig kontroll

Sammenlikning av rom under oppussing og ferdig oppusset

Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette gjelder ved søknad om nybygg, eller ombygging av eksisterende bygninger. Reglene om uavhengig kontroll er gitt i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14. Det følger av pbl. § 24-1 […]

Verditaksering

Mobiltelefon med et lite hus og hag med til salgs skilt

Vi utarbeider verditaksering for: Private eiendommer Tomter Næringseiendommer eTakst for private Landbrukseiendom Verditakst er en vurdering av markedsverdien på boligen på takstdagen. Låneverdien er en forsiktig vurdering av markedsverdien som gir långiver nødvendig sikkerhet for pant i bolig. Taksten er kun basert på visuell befaring, men suppleres med enkle målinger av evt. fukt med elektronisk […]